Tips til klasseledelse

 

Lærerens rolle i undervisningsforløbet er af stor betydning for elevernes oplevelse af succes og for deres læring.

 

Eleverne har brug for struktur

 • For at skabe overblik over forløbet kan klassen se en kort introduktionsvideo til Naturfagsmaraton, som de får adgang til, når opgaverne frigives.

 • Eleverne skal i hver lektion føre logbog over deres gruppearbejde. Logbogen bedømmes af Naturfagsmaraton før det lokale arrangement, og der gives point for elevernes arbejde med logbogen.

 • Læreren kan med fordel arrangere små faste perioder i lektionerne, hvor klassen samlet gør status og bruger hinandens viden til at kvalififcere arbejdet med de forskellige opgaver og løse udfordringer.

 

Eleverne har brug for vejledning

 • Inddrag gerne forældrene i indsamling af materialer til elevernes konstruktioner. Måske vil nogle forældre gerne deltage i en lektion eller to for at hjælpe eleverne med at konstruere. Det er læreren, som skal godkende ideerne og sikre, at opgavereglerne bliver overholdt.

 • Mange elever har brug for hjælp til at søge nyttig viden om opgaverne. Brug gerne lidt tid i fællesskab på at søge efter viden på internettet eller biblioteket.

 • Skriv de faglige begreber op, som I støder på undervejs i opgaverne, så eleverne ved, hvilke faglige begreber de arbejder med.

   

Eleverne har brug for faglig viden

 • Hvis du ved, at en idé ikke kommer til at virke, så vejled eleverne til at finde på noget andet. Eleverne får den bedste oplevelse med forløbet, hvis deres produkter bliver gode og konkurrencedygtige.

 • Gør det til en vane, at læreren skal godkende enhver konstruktions-idé, før eleverne må begynde at bygge noget. Det sikrer et højere kvalitetsniveau og bedre overblik.

 • Læreren kan med fordel arrangere, at elever i perioder kan komme til at arbejde i et værksted med en voksen, som har erfaringer med at bygge og konstruere.

Julie

6. klasse

"Jeg lærer bedst, når jeg får lov til at prøve det. Når jeg får lov til at sidde og sige: denne her måde tror jeg vil være rigtig god, det tror jeg selv ville fungere, og så få lov at prøve det, og måske finde ud af at det gjorde det ikke alligevel"

Thorkild

Naturfagsmaraton

Systematisk brug af den naturvidenskabelige metode er helt afgørende for at sikre elevernes succes og motivation i forløbet.

Janus

Naturfagsmaraton

Halvmaraton er en ny variation til de lærere som gerne vil fordybe sig i færre af de praktiske opgaver.

Thorkild Pedersen

Naturfagsmaraton

Det er ikke uden grund at forløbet kaldes en maraton. Det er et langt, krævende forløb og det kræver grundig forberedelse og vedholdenhed at gennemføre. Men til gengæld er oplevelsen stor og forløbet gør det nemmere at variere sin undervisning fremover.

Spørgsmål

Find svar på dit spørgsmål om detajler i Naturfagsmaraton her.

Læs mere